Chào bạn, có thể bạn không biết mình như thế nào, nhưng bạn đang trong bài viết này là ít nhiều gì bạn cũng đã biết mình là một người nghiện thủ dâm, như tiêu đề bài viết có đề cập.

Vậy tại sao mình phải cai nghiện, cũng như việc mình buộc, ép mình phải kỷ luật không được thủ dâm. Bởi vì,

Mình đang tự rèn luyện bản thân kỷ luật những điều nhỏ nhất để mình có được sự kỷ luật, có nghị lực đạt được nhiều mục tiêu khác. Và mục tiêu mình đang thực hiện để đạt được đó là kỷ luật trong giao dịch Binary Option.

Tại sao kỷ luật thủ dâm lại có thể kỷ luật được trong BO?

Bởi vì kỷ luật trong cai nghiện thủ dâm sẽ có các biểu hiện, tình trạng, trạng thái khó chịu ở chính trong bản thân ta và ta phải luôn nhìn về mục tiêu, nhắc nhở bản thân liên tục, “tao phải chiến thắng bản thân, chiến thắng cái sự dâm dục ở trong, xin Đức Chúa, Đức Phật, vũ trụ hãy ban cho con sức mạnh để con có thể chiến thắng tâm dâm dục”, hít thở sâu, hoặc mỗi khi xuất hiện suy nghĩ về tình dục, thủ dâm thì liên đập vào đầu và nói nhỏ với bản thân ‘Tao cần phải kỷ luật, 30 ngày kỷ luật cấm thủ dâm”, hoặc ta có thể đứng dậy, bỏ đi chỗ khác, làm việc, chơi game, những thứ khác thu hút sự tập trung của ta hơn.

Bằng những cách đó, ta có áp dụng vào kỷ luật BO, vào những lần ta muốn vào lệnh, muốn tìm kiếm lệnh, không chờ đợi được.

Nói chung, khi ta cai nghiện giúp ta sống tỉnh thức hơn, biết ta đang bị gì, đang muốn gì và loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi bằng những phương pháp hiệu quả.

Và điều đó giúp rất nhiều trong việc giao dịch BO, vì ta có thể nhận biết bản thân đang như thế nào, đang muốn gì, đang hấp tấp, nóng vội, đang tham lam hay giận giữ rồi ta phải tự ta ép buộc thực hiện không là sẽ ăn cái hậu quả to đùng mà trong quá khứ ta đã gặp phải, đã phải trả giá rất lớn rồi.

Vậy đó, kỷ luật hay cai nghiện giúp ta hiểu rõ bản thân hơn, giúp ta sống tỉnh thức hơn và cải thiện cuộc sống tốt hơn.

Published On: February 16th, 2022 / Categories: Uncategorized /

Subscribe To Receive The Latest News

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Add notice about your Privacy Policy here.