#1

Xu Hướng Thông Thường

Healthy Trend

#2

Xu Hướng Mạnh

Strong Trend

#3

Thị Trường Tích Lũy

Consolidation – Ranging

How to spot weak snr and strong s&r (support & resistance) the right way?

  • Trong Healthy trend, giá hầu hết sẽ quay đầu từ các SnR mạnh (EMA, BB, Fibo, Trendline)
  • Trong Strong trend, giá có xu hướng phá vỡ các SnR
  • Thị trường tích lũy (consolidation – ranging), giá có xu hướng dao động trong vùng SnR mạnh và có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
  • Uptrend được định nghĩa bằng việc có rất nhiều nến xanh và rất ít nến đỏ. Đồng thời, nến xanh sẽ lớn hơn nhiều so với nến đỏ.
  • Ngược lại với Downtrend, nến đỏ nhiều hơn và lớn hơn nến xanh.
  • Mô hình nến sẽ hoạt động khác nhau trong những điều kiện thị trường khác nhau.
  • Độ mạnh của SnR được xác định độ mạnh của trend, lực đẩy của thị trường, số lần chạm và việc hoán đổi vị thế: Kháng cự thành hỗ trợ, hỗ trợ thành kháng cự

How to spot weak snr and strong s&r (support & resistance) the right way?