1Quy trình loại bỏ

 • Cây nến trầy giã xanh trước đó đóng cửa trên EMA100 đang phẳng

 • Theo lý thuyết, đây là cây nến đảo chiều, nhưng nó xuất hiện trong xu hướng giảm mạnh nên ta bỏ qua.

 • Cây nến sau đó không xảy ra như mong đợi.

PUT với PoE
Tại sao không vào lệnh CALL ở 3 con quạ đen, cây nến cuối đóng cửa tại EMA100?
Tại sao không vào lệnh đảo chiều ở cây trầy giã xanh?
Lưu ý:

 • Không giao dịch chống lại một xu hướng mạnh
 • Đừng giao dịch mô hình nến đảo chiều trong xu hướng mạnh.

2PoE không xảy ra

 • Doji bia mộ trước đó ở cuối xu hướng giảm trước dài hạn đang báo hiệu một sự đảo ngược.

 • Cây nến trước không diễn ra như mong đợi.

 • Doji đã không thể phá vỡ mức hỗ trợ của đường EMA100, vì vậy hãy chọn CALL tại mức hỗ trợ trong một thị trường dao động.

CALL ngay sau khi đóng nến

3Morning star không mở ra như mong đợi, Seller vẫn còn, tham gia vào.

Nến trước đó là một cây nến yếu, không có hoặc bóng nến rất nhỏ.

 • Mô hình nến sao mai không mở ra như mong đợi.

 • Nến trước đó đóng cửa dưới đường kháng cự

 • EMA20 đang cắt EMA50 -> Death Cross

PUT ngay sau khi đóng nến
Lưu ý:

 • Khi xu hướng đã khá dài thì sẽ có giai đoạn consolidation hoặc đảo chiều ngay.

Trong bối cảnh này, chúng ta có xu hướng giảm dài, thêm đường EMA100 đang phẳng -> Tỷ lệ xu hướng giảm sẽ vào vùng Consolidation rất cao.

Kèm với hành động giá thì cho thấy xu hướng đã vào Consolidation

4Evening star, đóng cửa dưới EMA100

Mô hình nến đóng cửa trên/ dưới SnR, lấy SnR làm điểm vào lệnh

 • Mô hình nến sao hôm đóng cửa dưới EMA100

 • EMA20 đang cắt EMA50 -> Death Cross

 • Nến đóng cửa dưới EMA100, cũng là phá vỡ consolidation xu hướng giảm trước đó.
PUT tại đường EMA100

5Evening star mở ra như mong đợi

Tức nến sau đó không phải là cây nến yếu.

 • Nến trước đó đóng cửa bên dưới dev1, với sự hình thành breakout giả mạo của ngôi sao buổi tối của dev1

PUT ngay sau nến đóng cửa

6Doji trước tạm dừng và thoái lui của xu hướng giảm nhỏ

Hãy nhớ đừng đi vào một sự đảo ngược xu hướng mà không có một mô hình đảo chiều tốt, hãy theo dõi xu hướng cho đến khi nó kết thúc.

 • Chọn PUT theo xu hướng nhỏ trong một thị trường dao động

PUT ngay sau nến đóng cửa