#1

Xu Hướng Chính Và Phụ

Major Trend and Minor Trend in your favor

#2

Hỗ Trợ hoặc Kháng Cự Mạnh

Strong Support & Resistance Level ( Major Key Level)

How to read examples of market pressures, types of market pressures?

  • Yếu tố quan trọng nhất để xác định lực đẩy thị trường là trend (chính hoặc phụ) + SnR, tại đó có thể giữ được trend – bước lùi – retracement, hay đảo chiều – reversal;
  • Một Strong Trend sẽ Mạnh hơn mọi mô hình nến (candle stick pattern), mô hình đồ thị nến (chart pattern), kể cả SnR. Tại đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra lực đẩy thị trường theo chiều của trend đang chiếm ưu thế;
  • Một SnR mạnh, được xác nhận (confirmed) có sẽ có giá trị hơn trend, chart pattern, candle stick pattern – sẽ dễ nhận thấy trong thị trường trend yếu, áp dụng trường hợp trade đảo chiều (reversal)
  • Trong các trường hợp khác, tỉ lệ giữa râu trên và râu dưới, râu nến và thân nến và vị trí đóng nến có thể cung cấp thông tin về việc thị trường tiếp diễn hay đảo chiều.
  • Nhiệm vụ đặc biệt của việc đọc lực đẩy thị trường là tìm ra những tín hiệu phá vỡ giả, phá vỡ không thành công. Tuy viện nhận ra lực đẩy thị trường không phải dễ dàng, nhưng bạn có thể đọc nó thông qua tỉ lệ giữa râu nến và thân nến, tỉ lệ râu trên và râu dưới, điểm đóng nến (thân lớn hay nhỏ).
  • Đối với các loại nến đặc biệt như: hammer, pinbar, doji, long-leg doji… bản thân nó có những các lý giải riêng để đọc lực đẩy thị trường, không chỉ phụ thuộc vào quan hệ giữa thân nến, râu nến, giá đóng mở cửa.

How to read examples of market pressures, types of market pressures?