#1

Cản Mạnh

Strong SnR

#2

Khoảng Cách giữa 2 cản gần nhất

Distance between two SnR

#3

Những Cây Nến Yếu

Weak Candles

How to trade channel breakouts and how to avoid false breakouts – false breakout meaning?

  • Breakout giả xảy ra tại Key level mạnh (EMA, BB, FIbo, trendline, SnR)
  • Hầu hết những tín hiệu FBO đều hình thành các nến yếu: doji, spinning top, pinbar, hammer

  • Một số tín hiệu giả như inside bar, outside bar, railway track (ít xuất hiện)

  • Tín hiệu Breakout giả có thể là 1 nến, 2 nến, 3 nến hoặc nhiều nến (dùng cộng nến)

  • Fake Breakout thường xảy ra khi Key level tiếp theo ở rất xa so với key level hiện tại

  • Fake BO thường xảy ra khi giá không phá với hoàn toàn Key level (nến nhỏ, nến lớn nhưng đóng cửa rất gần key level, có râu nến dài…

How to trade channel breakouts and how to avoid false breakouts – false breakout meaning?