#1

20% – Trend Chính và Phụ trong sự quen thuộc của bạn

20% – Major Trend and Minor Trend in your favor

#2

20% – Hỗ Trợ/ Kháng Cự Mạnh

20% – Strong Support & Resistance Level ( Major Key Level)

#3

20% – Mô nến có xác nhận

20% – Candlestick Pattern which confirms your expectation

#4

20% – Sự Từ Chối Giá

20% – Rejection

How to spot highest probability trading setups and high probability techniques

  • Mô hình nến đảo chiều, đồ thị đảo chiều: sẽ bắt đầu bằng engulfing, evening star, 2 tops, head & shoulder…, vào lệnh ở nến tiếp theo: đã giải thích cụ thể ở phần trên.
  • Khi mô hình giá xuất hiện, được xác nhận xu hướng giá đang thắng thế và đủ mạnh như: Bearing Hammer, Gravestone doji, inverted bearish hammer… trong strong downtrend, vào lệnh ở nến tiếp theo continuation trade. (downtrend)
  • Khi giá pullback lại các level: 1 Dev BB, Ema, Fibo, SnR… tiếp tục vào lệnh theo trend chính (downtrend)
  • Sau downtrend, hoặc downtrend mất dần quán tính, sẵn sàng chờ sự xuất hiện các mẫu hình đảo chiều: engulfing, star, W form… tiếp tục trade như trên, nhưng ngược hướng (uptrend)

How to spot highest probability trading setups and high probability techniques